Kasvatus- ja opetusjaosto

Kasvatus- ja opetusjaosto

Kuhmoisten kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimintaa edistää sivistyslautakunnan alainen 6-jäseninen jaosto. Jaoston tehtävänä on tuoda huoltajien näkökulma vahvemmin osaksi opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaa.

Kunnanhallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan jaoston jäsenet ja varajäsenet Yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen huoltajista, niin että edustettuna ovat varhaiskasvatus, perusopetus sekä lukio. Lisäksi kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston puheenjohtajalla on oikeus kutsua jaosto koolle tarvittaessa.

Sivistyslautakunnan valitsemalla edustajalla, sivistystoimenjohtajalla ja oppilaskunnan edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Esittelijänä toimii rehtori ja sihteerinä varhaiskasvatuksen esimies. Kokouksista laaditaan muistio.

Jollei toisin ole säädetty taikka tässä hallintosäännössä määrätty, jaosto:

1. suunnittelee kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja tapahtumia;
2. käsittelee huoltajilta, henkilökunnalta ja lapsilta saadut palautteet, suunnittelee kehitystoimia ja laatii vuosittaiset raportit sivistyslautakunnalle;
3. tekee sivistystoimenjohtajalle esityksen koulun ja varhaiskasvatuksen valokuvaus- yms. sopimuksista;
4. valmistelee opetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä varhaiskasvatuksen toiminta-, lukuvuosi-, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia yms. sivistyslautakunnan päätettäväksi;
5. suunnittelee lukion markkinointia ja lukiolaisten hyvinvointia edistäviä toimia;
6. edistää kiusaamisen vastaista työtä eri yksiköissä;
7. vahvistaa yhtenäiskoulun ja päiväkodin järjestyssäännöt yms. sekä
8. osallistuu muiden sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun tekemällä esityksiä ja aloitteita, antamalla lausuntoja ja toimimalla tarvittaessa kokouksessa asiantuntijana.

Jaostojen toimikausi on 2 vuotta. 

Jaoston kokousten muistiot löytyvät täältä .