Erityisopetus

Erityisopetuksesta

Erityisopetus auttaa lasta tai nuorta, jolla on joko tilapäisiä tai pysyviä oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä tarvittaessa luokan-/aineenopettajan kanssa samanaikaisesti luokassa opettaen.


Tavallisimmin opettaja huomaa vaikeudet koulutyössä, mutta myös kotiväen olisi hyvä kertoa opettajalle, jos arvelee lapsellansa olevan oppimisvaikeuksia.


Erityisopettajien tiedot löytyvät yhteystiedot -sivulta.