Huoltajalle

Oppilaan/opiskelijan poissaolot

On tärkeää, että koulutyöhön osallistutaan säännöllisesti. Mikäli jossain aineessa poissaoloja kertyy huomattavan paljon, voi kyseisen aineen suoritus johtaa hylättyyn arvosanaan. Lukiokursseilla rajat ovat määritelty tarkasti, kts. lukion opinto-opas.

Huoltajat voivat seurata ja ilmoittaa reaaliaikaisesti lapsensa poissaoloja Wilman kautta. Toivottavaa olisi, että huoltaja ilmoittaa ennen koulupäivän alkua oppilaan kyseisen päivän poissaolon. Wilmalla voi ilmoittaa myös poissaolojen syyt.

Ylimääräisten lomien myöntäminen

Mikäli oppilas tarvitsee perheen sisäisistä syistä (lomamatkat, perhejuhlat tms.) vapaata koulutyöstä, siitä sovitaan etukäteen. Tilapäisen vapautuksen opetuksesta oppilaalle enintään viideksi päiväksi myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja, pidemmät vapautukset koulunkäynnistä anotaan rehtorilta. Tällaiset vapautukset tulee anoa Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Anomukseen tulee liite, johon oppilas kerää poissaoloajan oppituntien läksyt. Liitteen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti alla olevien ohjeiden mukaan.

Päätöksen tekijä tekee ratkaisunsa vasta, kun on saanut sekä hakemuksen että liitteen. Mikäli vapautusta koulutyöstä anotaan esim. puolen vuoden päässä olevalle ajanjaksolle, läksyliite tulee toimittaa silloinkin päätöksen tekijälle. Opettaja voi merkitä oman aineensa kohdalle esim. "Katso läksyt Wilmasta myöhemmin". Vastuu tehtävien selvittämisestä on oppilaalla/opiskelijalla. 

Oppilas/opiskelija saa opettajaltaan vain summittaiset ohjeet. Opettajat eivät tarkasta tehtäviä jälkikäteen, eivätkä voi käyttää tukiopetustunteja loman johdosta syntyneiden aukkojen paikkailuun. Näin ollen huoltaja on velvollinen valvomaan tehtävien tekemistä.

LIITE LOMAHAKEMUKSEEN

Voit ladata tulostettavan version täältä.

Jos haluat käyttää sähköistä lomaketta, tarvitset toimivan Google-tilin.

Opettajat täyttävät lomakkeen, joka päivittyy automaattisesti. Täytetty lomake toimitetaan rehtorille ennen loman alkua tulostettuna tai sähköpostitse (tallenna pdf-tiedostoksi).

WILMA

Henkilökuntamme on helpoiten tavoitettavissa viestimällä Wilman välityksellä, tunnukset on välitetty koteihin ja ovat toiminnassa. Muistattehan, että Wilma-tunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Oppilaat ja opiskelijat käyttävät omia tunnuksiaan, huoltajat omiaan.

Wilmasta näkee myös viimeisimmät opintosuoritukset ja työjärjestyksen. Myös oppilaalla on omilla tunnuksillaan mahdollisuus nähdä itseään koskevat tiedot. Wilmaa käytetään myös arvioinnin ja sähköisen viestinnän välineenä kodin ja koulun välillä. Huoltajat voivat lähettää viestejä opettajille sekä vastaanottaa niitä. Opettajat vastaavat viesteihinne mahdollisimman pian.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kuhmoisten kunnan tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaan voit tutustua varhaiskasvatuksen sivuilla.


Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen.pdf

Valinnaisaineet


valinnaisaineet 2023 esivalintaan menevät ehdotukset.docx