Koulun säännöt

Kuhmoisten yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella on

1. oikeus ruumiilliseen ja henkiseen turvallisuuteen

2. oikeus henkilökohtaiseen ja omaisuuden koskemattomuuteen

3. oikeus työrauhaan

4. velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja kohteliaasti

5. velvollisuus auttaa

6. velvollisuus pitää huolta yhteisistä tiloista ja välineistä

7. velvollisuus antaa yhteisön kaikille jäsenille työrauha.

(Perusopetuslaki 29 §, 35—36i §, Perusopetusasetus 18 §, Lukiolaki 30 §, 40—48 §)

1 § Kouluaika ja koulualue

2 § Koulutyöskentely

3 § Välitunnit

4 § Ruokailu

5 § Koulumatkat

6 § Turvallisuus

7 § Korvaaminen

 

Edellisten sääntöjen lisäksi noudatetaan hyviä tapoja ja muita koulun yhteisesti sovittuja käytänteitä ja sopimuksia (esim. oppilashuoltosuunnitelmassa ja työsuunnitelmassa sovitut asiat).

Sääntöjen rikkomisesta seuraa perusopetus- tai lukiolain mukainen nuhtelu, kasvatuskeskustelu tai kurinpitotoimi.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita, opiskelijoita, huoltajia ja koulun henkilökuntaa Wilmassa ja/tai koulun kotisivulla niiden hyväksymisen jälkeen. Järjestyssäännöt ovat näkyvissä ilmoitustauluilla. Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan vuosittain mm. koulun toiminnan arvioinnin yhteydessä ja niihin tehdään tarvittavia muutoksia.

Järjestyssäännöt vahvistettu Kuhmoisten kunnan kasvatus- ja opetusjaostossa 17.3.2022.


kiusaaminen.pdf